ราคาจ่าย หน้าหลัก > ราคาจ่ายและส่วนลด หวยออนไลน์ 9898HUAY.COM

หวยรัฐบาล

ราคา1
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 90.00 0.00
3 ตัวบน 850.00 0.00
3 ตัวโต๊ด 130.00 0.00
2 ตัวโต๊ด 15.00 0.00
วิ่งบน 3.25 0.00
วิ่งล่าง 4.25 0.00
2 ตัวล่าง 90.00 0.00
3 ตัวล่าง 150.00 0.00
4 ตัวบน 4,500.00 0.00
4 ตัวโต๊ด 25.00 0.00
5 ตัวโต๊ด 15.00 0.00
ปักหลักหน่วยบน 7.30 0.00
ปักหลักสิบบน 7.40 0.00
ปักหลักร้อยบน 7.50 0.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.50 0.00
ปักหลักสิบล่าง 8.60 0.00
สูง (บน) 1.81 0.00
ต่ำ (บน) 1.81 0.00
คู่ (ล่าง) 1.81 0.00
คี่ (ล่าง) 1.81 0.00

ราคา2
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 80.00 10.00
3 ตัวบน 750.00 10.00
3 ตัวโต๊ด 120.00 10.00
2 ตัวโต๊ด 13.00 10.00
วิ่งบน 3.25 0.00
วิ่งล่าง 4.25 0.00
2 ตัวล่าง 80.00 10.00
3 ตัวล่าง 130.00 10.00
4 ตัวบน 4,000.00 10.00
4 ตัวโต๊ด 20.00 10.00
5 ตัวโต๊ด 12.00 10.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 10.00
ปักหลักสิบบน 7.00 10.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 10.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 10.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 10.00
สูง (บน) 1.81 0.00
ต่ำ (บน) 1.81 0.00
คู่ (ล่าง) 1.81 0.00
คี่ (ล่าง) 1.81 0.00

ราคา3
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 65.00 32.00
3 ตัวบน 550.00 33.00
3 ตัวโต๊ด 100.00 33.00
2 ตัวโต๊ด 12.00 25.00
วิ่งบน 3.25 0.00
วิ่งล่าง 4.25 0.00
2 ตัวล่าง 65.00 32.00
3 ตัวล่าง 120.00 30.00
4 ตัวบน 3,600.00 30.00
4 ตัวโต๊ด 20.00 30.00
5 ตัวโต๊ด 10.00 30.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 11.00
ปักหลักสิบบน 7.00 11.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 11.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 11.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 11.00
สูง (บน) 1.81 0.00
ต่ำ (บน) 1.81 0.00
คู่ (ล่าง) 1.81 0.00
คี่ (ล่าง) 1.81 0.00

หวยจับยี่กี

ราคา1
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 91.00 0.00
3 ตัวบน 860.00 0.00
3 ตัวโต๊ด 125.00 0.00
2 ตัวโต๊ด 15.00 0.00
วิ่งบน 3.25 0.00
วิ่งล่าง 4.25 0.00
2 ตัวล่าง 91.00 0.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 10.00
ปักหลักสิบบน 7.00 10.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 10.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 10.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 10.00
สูง (บน) 1.80 1.00
ต่ำ (บน) 1.80 1.00
คู่ (ล่าง) 1.80 1.00
คี่ (ล่าง) 1.80 1.00

ราคา2
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 81.00 10.00
3 ตัวบน 760.00 10.00
3 ตัวโต๊ด 110.00 10.00
2 ตัวโต๊ด 12.00 10.00
วิ่งบน 3.25 0.00
วิ่งล่าง 3.25 0.00
2 ตัวล่าง 81.00 10.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 10.00
ปักหลักสิบบน 7.00 10.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 10.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 10.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 10.00
สูง (บน) 1.80 1.00
ต่ำ (บน) 1.80 1.00
คู่ (ล่าง) 1.80 1.00
คี่ (ล่าง) 1.80 1.00

ราคา3
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 71.00 20.00
3 ตัวบน 660.00 20.00
3 ตัวโต๊ด 105.00 20.00
2 ตัวโต๊ด 10.00 20.00
วิ่งบน 3.25 0.00
วิ่งล่าง 3.25 0.00
2 ตัวล่าง 71.00 20.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 10.00
ปักหลักสิบบน 7.00 10.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 10.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 10.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 10.00
สูง (บน) 1.80 1.00
ต่ำ (บน) 1.80 1.00
คู่ (ล่าง) 1.80 1.00
คี่ (ล่าง) 1.80 1.00

หวยหุ้นไทย

ราคา1
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 90.00 0.00
3 ตัวบน 750.00 0.00
3 ตัวโต๊ด 120.00 0.00
2 ตัวโต๊ด 10.00 0.00
วิ่งบน 3.00 0.00
วิ่งล่าง 4.00 0.00
2 ตัวล่าง 90.00 0.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 0.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 0.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 5.00
ปักหลักสิบบน 7.00 5.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 5.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 5.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 5.00
สูง (บน) 1.81 0.50
ต่ำ (บน) 1.81 0.50
คู่ (ล่าง) 1.81 0.50
คี่ (ล่าง) 1.81 0.50

ราคา2
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 80.00 10.00
3 ตัวบน 650.00 10.00
3 ตัวโต๊ด 110.00 10.00
2 ตัวโต๊ด 15.00 10.00
วิ่งบน 3.00 10.00
วิ่งล่าง 4.00 10.00
2 ตัวล่าง 80.00 10.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 5.00
ปักหลักสิบบน 7.00 5.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 5.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 5.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 5.00
สูง (บน) 1.81 0.50
ต่ำ (บน) 1.81 0.50
คู่ (ล่าง) 1.81 0.50
คี่ (ล่าง) 1.81 0.50

ราคา3
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 70.00 20.00
3 ตัวบน 550.00 20.00
3 ตัวโต๊ด 105.00 20.00
2 ตัวโต๊ด 10.00 20.00
วิ่งบน 3.00 12.00
วิ่งล่าง 4.00 12.00
2 ตัวล่าง 70.00 20.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 5.00
ปักหลักสิบบน 7.00 5.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 5.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 5.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 5.00
สูง (บน) 1.81 0.50
ต่ำ (บน) 1.81 0.50
คู่ (ล่าง) 1.81 0.50
คี่ (ล่าง) 1.81 0.50

หวยหุ้นต่างประเทศ

ราคา1
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 91.00 0.00
3 ตัวบน 760.00 0.00
3 ตัวโต๊ด 120.00 0.00
2 ตัวโต๊ด 10.00 0.00
วิ่งบน 3.00 0.00
วิ่งล่าง 4.00 0.00
2 ตัวล่าง 91.00 0.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 0.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 0.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 5.00
ปักหลักสิบบน 7.00 5.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 5.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 5.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 5.00
สูง (บน) 1.80 0.00
ต่ำ (บน) 1.80 0.00
คู่ (ล่าง) 1.80 0.00
คี่ (ล่าง) 1.80 0.00

ราคา2
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 81.00 10.00
3 ตัวบน 660.00 10.00
3 ตัวโต๊ด 110.00 10.00
2 ตัวโต๊ด 15.00 10.00
วิ่งบน 3.00 10.00
วิ่งล่าง 4.00 10.00
2 ตัวล่าง 81.00 10.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 5.00
ปักหลักสิบบน 7.00 5.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 5.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 5.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 5.00
สูง (บน) 1.80 0.00
ต่ำ (บน) 1.80 0.00
คู่ (ล่าง) 1.80 0.00
คี่ (ล่าง) 1.80 0.00

ราคา3
ประเภทหวย ราคาจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 71.00 20.00
3 ตัวบน 560.00 20.00
3 ตัวโต๊ด 105.00 20.00
2 ตัวโต๊ด 10.00 20.00
วิ่งบน 3.00 12.00
วิ่งล่าง 4.00 12.00
2 ตัวล่าง 71.00 20.00
4 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
5 ตัวโต๊ด 1.00 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 5.00
ปักหลักสิบบน 7.00 5.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 5.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 5.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 5.00
สูง (บน) 1.80 0.00
ต่ำ (บน) 1.80 0.00
คู่ (ล่าง) 1.80 0.00
คี่ (ล่าง) 1.80 0.00

สอบถามด้านปัญหาและการใช้งาน การสมัครสมาชิก การแทงหวย หรือปัญหาอื่นๆ | Line ID : @huay9898 ใส่@ ข้างหน้าด้วยครับ

Copyright © 2018-2021. 9898Huay.com